• Ամենամեծ քաղաքները -
  • Միջին գներ
    Բնակարան-
    Հողատարածք-
two-location
Հեռավորությունը ՝ հիմնական նշանակետերից:
Երևան
Border With Georgia
Սահման Իրանի հետ
Հաջողված նախագծեր

տարածաշրջանի մասնագիտացում

Գյուղատնտեսություն
Մանրածախ առեւտուր
Շինարարություն
Արդյունաբերություն
ներդրումային ներուժ/Խոստումնալից ոլորտներ