erik-eastman--6zFVL4YuaM-unsplas

Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ

Ընդհանուր բնութագիր

Համախառն ներքին արդյունք

ՀՆԱ աճ

ՀՆԱ կառուցվածքը

Հրապարակումներ

Ընդհանուր բնութագիր

Հայաստանը վերջին տարիներին առաջընթաց է գրանցել մակրոտնտեսական պայմանների բարելավման ուղղությամբ՝ կենտրոնանալով իր տնտեսության դիվերսիֆիկացման և մասնավոր հատվածի հզորացման վրա: Երկիրը նաև կառուցվածքային բարեփոխումներ է իրականացրել հարկաբյուջետային կայունությունը խթանելու և աղքատությունը նվազեցնելու ուղղությամբ:

ՀՀ դրամ

Ազգային արժույթ

8.3%

Գնաճը 2022 թ.-ին

14.2%

Տնտեսության ակտիվության ցուցանիշը 2022 թ.-ին

12.6%

ՀՆԱ-ի աճը 2022թ.-ին

395 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլարի միջին փոխարժեքը

$6569

Մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն 2022թ.-ին

Համախառն ներքին արդյունք

$ 19,503,000,000

Հայաստանի ՀՆԱ-ն 2022 թ․ կազմել է շուրջ 19,503 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն՝ մոտավորապես 6,569 ԱՄՆ դոլար։

ՀՆԱ աճ
ՀՆԱ կառուցվածքը
Հրապարակումներ
jpeg-optimizer_Screenshot 2023-07-07 181020

Ոլորտային ուղեցույց

Հայաստանի ֆինանսական ոլորտի ներդրումային ուղեցույց 2022

Դիտել