jpeg-optimizer_Images (1)

Սննդի Վերամշակում

Ընդհանուր բնութագիր

Ներդրումային նախադրյալներ

Խոստումնալից ոլորտներ

Սննդի արտադրության կառուցվածքը

Հրապարակումներ

Ընդհանուր բնութագիր

Հայաստանում սննդի վերամշակման արդյունաբերությունը տնտեսության արագ զարգացող ճյուղերից է և զգալի տեղ է զբաղեցնում երկրից արտահանվող ապրանքների շարքում։ Միայն 2022 թ. Հայաստանում վերամշակված սննդամթերքի արտադրությունն աճել է 7,1 %-ով, իսկ արտահանումը` 40,4 %-ով։ Սննդի վերամշակման ոլորտում ներդրումները խրախուսելու նպատակով ՀՀ կառավարությունն իրականացնում է տարբեր նախաձեռնություններ՝ տրամադրելով հարկային արտոնություններ արտահանմանն ուղղված արտադրություն իրականացնող ընկերություններին: Այս միջոցառումները նպատակ ունեն խթանել ոլորտի աճն ու մրցունակությունը և ներգրավել ինչպես ներքին, այնպես էլ օտարերկրյա ներդրումներ:

Ներդրումային նախադրյալներ

01

Հարուստ ավանդույթներ

Հայաստանն ունի բարձրորակ սննդամթերքի արտադրության հարուստ ավանդույթներ։ Ոլորտը մեծապես հենվում է տեղի ավանդական բաղադրատոմսերի և որակի բարձր չափանիշների պահպանման վրա:

02

Պահանջարկի աճ

Հայկական վերամշակված սննդի պահանջարկը շարունակում է աճել այն շուկաներում, որտեղ երկիրն ունի արտահանման անխոչընդոտ կամ արտոնյալ հասանելիություն։

03

Հմուտ աշխատուժ

Հայաստանն ունի կրթված աշխատուժ, որը կենտրոնացած է գիտության և տեխնոլոգիաների վրա:

04

Զարգացած լոգիստիկ/մատակարարման շղթաներ

Երկրում առկա են կայուն մատակարարման շղթաներ և լոգիստիկ ծառայություններ, որոնք ապահովում են հայկական արտադրանքի արտահանումն ու նպաստում ոլորտի աճին:

05

Առատ հումք

Հայաստանը հարուստ է գյուղատնտեսական ռեսուրսներով, այդ թվում՝ բերրի հողով, մաքուր ջրով և բարենպաստ կլիմայով, ինչն ապահովում է առատ գյուղատնտեսական հումք սննդի վերամշակման համար:

Խոստումնալից ոլորտներ

Մրգերի և բանջարեղենի վերամշակում

Հայաստանը հայտնի է իր բարձրորակ մրգերով և բանջարեղենով, և դրանց վերամշակումը զգալի տեղ է զբաղեցնում սննդի վերամշակման ոլորտում:

EnterpriseArmenia_Investment_FoodP_Expand_FruitsVegetables
Կաթնամթերքի վերամշակում

Հայաստանի կաթնամթերքի արդյունաբերության երկարամյա փորձը փոխկապակցված է երկրի գյուղատնտեսական ավանդույթների հետ: Կաթնամթերքի արտադրությունը մեծ տեղ է զբաղեցնում Հայաստանի սննդի վերամշակման ոլորտում:

EnterpriseArmenia_Investment_FoodP_Expand_Dairy
Մսի վերամշակում

Հայաստանում զարգացած է բարձրորակ մսամթերքի արտադրությունը։ Երշիկեղենի, խոզապուխտի և ծխեցված մսի արտադրությունը Հայաստանի սննդի վերամշակման արդյունաբերության մեջ զարգացող ենթաճյուղեր են:

EnterpriseArmenia_Investment_FoodP_Expand_Meat
Սննդի արտադրության կառուցվածքը

Հարկային և մաքսային արտոնությունների մեծ շրջանակ

Հրապարակումներ
jpeg-optimizer_ՀՀ սննդի վերամշակման ոլորտի ներդրումային գրքույկ 2023-01

Ոլորտային ուղեցույց

Հայաստանի սննդի վերամշակման ոլորտի ներդրումային ուղեցույց 2023

Դիտել