erik-eastman--6zFVL4YuaM-unsplas

Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ

Ընդհանուր բնութագիր

Համախառն ներքին արդյունք

ՀՆԱ աճ

ՀՆԱ կառուցվածքը

Հրապարակումներ

Ընդհանուր բնութագիր

Հայաստանը վերջին տարիներին առաջընթաց է գրանցել մակրոտնտեսական պայմանների բարելավման ուղղությամբ՝ կենտրոնանալով իր տնտեսության դիվերսիֆիկացման և մասնավոր հատվածի հզորացման վրա: Երկիրը նաև կառուցվածքային բարեփոխումներ է իրականացրել հարկաբյուջետային կայունությունը խթանելու և աղքատությունը նվազեցնելու ուղղությամբ:

ՀՀ դրամ

Ազգային արժույթ

2%

Գնաճը 2023 թ.-ին

9.8%

Տնտեսության ակտիվության ցուցանիշը 2023 թ.-ին

8.7%

ՀՆԱ-ի աճը 2023թ.-ին

392.5 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլարի միջին փոխարժեքը 2023թ.-ին

$8168

Մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն 2023թ.-ին

Համախառն ներքին արդյունք

$ 23,500,000,000

Հայաստանի ՀՆԱ-ն 2023 թ․ կազմել է շուրջ 23,5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն՝ մոտավորապես 8168 ԱՄՆ դոլար։

ՀՆԱ աճ
ՀՆԱ կառուցվածքը
Հրապարակումներ
jpeg-optimizer_Screenshot 2023-07-07 181020

Ոլորտային ուղեցույց

Հայաստանի ֆինանսական ոլորտի ներդրումային ուղեցույց 2022

Դիտել