Հրապարակումներ

Armenia Investment Guide 2024

Ներդրումային ուղեցույց

Հայաստանի ներդրումային ուղեցույց 2024

Դիտել

jpeg-optimizer_Screenshot 2023-07-07 180754

Ոլորտային ուղեցույց

Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտի ներդրումային ուղեցույց 2023

Դիտել

jpeg-optimizer_Screenshot 2023-07-07 180839

Ոլորտային ուղեցույց

Հայաստանի տեքստիլ և կարի արտադրության ոլորտի ներդրումային ուղեցույց 2023

Դիտել

jpeg-optimizer_ՀՀ սննդի վերամշակման ոլորտի ներդրումային գրքույկ 2023-01

Ոլորտային ուղեցույց

Հայաստանի սննդի վերամշակման ոլորտի ներդրումային ուղեցույց 2023

Դիտել