Հարկային և մաքսային արտոնությունների մեծ շրջանակ

Հարկային արտոնություններ սահմանամերձ և այլ համայնքներում գործունեության համար

Սահմանամերձ համայնքներում իրականացվող տնտեսական գործունեությունն ազատվում է ավելացված արժեքի հարկից (ԱԱՀ), շահութահարկից և շրջանառության հարկից: ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքում և հարակից շրջաններում 2 միլիարդ դրամը (մոտ 5 միլիոն ԱՄՆ դոլար) գերազանցող ներդրումային ծրագրերը կարող են ազատվել ԱԱՀ-ից և շահութահարկից։

Ներդրումային ծրագրի շրջանակում ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների և հումքի մաքսատուրքից ազատում

Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակում ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և նյութերը հնարավորություն ունեն ազատվելու ներմուծման մաքսատուրքից։ Բացի այդ, հետագա վերամշակման համար ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների և հումքի մեծ մասի նկատմամբ կիրառվում է 0% ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ):

Հարկային արտոնություններ ՏՏ ոլորտի համար

ՏՏ ոլորտի շարունակական զարգացումն ապահովելու համար տրամադրվում է հատուկ հարկային արտոնություն, մասնավորապես, աշխատողների աշխատավարձերի եկամտային հարկի 10% նվազեցում։ Այս արտոնությունը հնարավորություն է ընձեռում ՏՏ նորաստեղծ ընկերություններին ստացած եկամուտների մեծ մասը վերաներդնել ընկերության ընդլայնման և զարգացման ծրագրերում։

Հարկային արտոնություններ բժշկական ոլորտի համար

Բժշկական ոլորտը ևս ստանում է հարկային զգալի արտոնություններ։ Մասնավորապես՝ պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների, բժշկական տեխնիկայի և բժշկական նշանակության ապրանքների օտարումը, բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցումն ազատվում են ԱԱՀ-ից։ Տվյալ արտոնության նպատակն է՝ ավելի մատչելի դարձնել առողջապահական ծառայությունները հանրության համար։

Հարկային և մաքսային արտոնությունների համապարփակ ցանկն ուսումնասիրելու համար կարող եք դիտել ստորև ներկայացված Հայաստանի Ներդրումային ուղեցույցը
Հրապարակումներ
Armenia Investment Guide 2024

Ներդրումային ուղեցույց

Հայաստանի ներդրումային ուղեցույց 2024

Դիտել

Բացահայտեք Հայաստանում ներդրումային հնարավորությունները վստահելի գործընկերոջ աջակցությամբ:

Ամրագրեք առցանց հանդիպում